پاورپوینت بازی های المپیک از گذشته تا امروز

پاورپوینت بازی های المپیک از گذشته تا امروز

پاورپوینت بازی های المپیک از گذشته تا امروز

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت بازی های المپیک از گذشته تا امروز

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23

 

 

 

محتویات

المپیکتاریخچه المپـیک

تقسیم المپیک

المپیک باستـان

المپیـک نوین

کنگره المپیک

پرچم المپیک

شعار المپیک
هدف المپیک

 آتش  المپیک
تصاویری از  المپیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

المپیک

المپیک نشان صلح و دوستی و رفاقت و ابراز سنت و نشان هر کشور و قاره است که آداب و رسوم را به رخ یکدیگر کشیده و نماد آن از پنج حلقه در پنج رنگ متفاوت ، که نشان پنج قاره می باشد تشکیل شده است .

حلقه آبی : اقیانوسیه

حلقه سبز : اروپا

حلقه مشکی : آفریقا

حلقه قرمز : آمریکا

حلقه زرد : آسیا

•مرکز کمیته ملی المپیک(IOC) در شهر لوزان در کشور سوئیس می باشد.