پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 36

 

 

 

محتویات

پردازش داده ها

مقدمه

مشاهده

سيستم پردازش اطلاعات

فعاليت هاي فرد و سيستم كامپيوتري

کاربر

كاربران موردي

كاربران روزمره

متخصصين

ورود داده

روش هاي تشخيص خطا و تصحيح داده

اينترفيس كاربر

اينترفيس كاربر مبتني بر كاراكتر

اينترفيس هاي كاربر گرافيكي

پردازش داده

نمايش داده

سخت افزار

واحد پردازندة مركزي CPU

حافظة كامپيوتر

تجهيزات جانبي

تجهيزات ذخيرة دادة خارجي

نرم افزار

مديريت بانكهاي اطلاعاتي

مديريت بانكهاي اطلاعاتي

مدلسازي داده

كنترل داده

كنترل دستيابي همزمان

كنترل حق دستيابي

پردازش دادوستد

حفاظت داده

ساختارهاي انديس

ساير ساختارهاي بانك اطلاعاتي

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

پردازش داده ها :

پردازش داده ها